Organisaties zijn continue in beweging en in verandering. Leiders worden geacht zich aantepassen en mee te bewegen met alle veranderingen die noodzakelijk zijn. Onze filosofie is gebaseerd op het feit dat mensen daarbij zelf verantwoordelijk zijn voor het bepalen en het realiseren van hun ambities op de lange termijn. Maar dat dit alleen maar mogelijk is als er een juiste balans gezocht wordt. Voor zichzelf. Voor hun mensen. Voor hun organisaties. filosofie